[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۵ دی ۱۳۹۵

شماره: ۲۲۶۴۱

پیوست: دارد

 

جناب آقای محدث

مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضاییه

سلام علیکم؛

به پیوست درخواست آقایان وحید میرزا گلپور و مهریار قنبری روشنکوهی در ارتباط با مطالب مطروحه به شرح پیوست، که از طریق جناب آقای نوری معاون محترم ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی واصل شده است ارسال می‌گردد. دستور فرمایید بررسی و اقدام مقتضی معمول فرمایند.

عبدالعلی میرکوهی

معاون حقوقی و امور مجلس

[امضاء]

 

رونوشت:

جناب آقای نوری معاون محترم ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی: بازگشت به نامه شماره ۷۶۹۱۵ مورخ ۵ دی ۱۳۹۵ جهت استحضار

 

نامه کاغذی بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است

* نامه‌ای در اتاق اصناف مازندران به شماره ۶۹۱۱ /۲۰۲۱ /۱۳۹۵ بنام  وحید میرزا گلپور ثبت گردید و قرار جلسه‌ای در روز شنبه مورخ ۲ بهمن ۱۳۹۵ از طرف جناب آقای دیلیمان با جناب آقای پیرزاده ریاست اصناف برگزاری می‌گردد جهت رسیدگی و ایشان به دستوری مبنی بر فک پلمپ واحد صنفی اشاره کردند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]