[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

اتاق اصناف مرکز استان مازندران

CHAMBER GUILDS OF MAZANDARAN STATE CENTER

(اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)

 

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

شماره: ۷۸۰۲/ ۲۰۲۱ /۱۳۹۵

پیوست: -----

 

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

سلام علیکم

احتراماً به استحضار میرساند تعدادی از واحدهای صنفی در این شهر حدود چند ماه تعطیل، که این موضوع مورد اعتراض و شکایت صاحبان صنفی فوق گردیده، بدین لحاظ تصویر شکایت آقای وحید میرزا گلپور به همراه ضمائم مربوطه جهت استحضار و اقدام لازم بپیوست ارسال می‌گردد./۱

[مهر رسمی]

سید مجتبی پیرزاده

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مازندران

 

[مهر رسمی] وزرات صنعت معدن و تجارت

سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران

شماره: ۷۰۳۷۲ [دستنویسی]

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

 

[یادداشت دستنویسی پایین صفحه:]

آقای [ناخوانا]

[ناخوانا] در مذاکره با ایشان جهت اقدام

[امضاء]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]