[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۲ دی ماه ۱۳۵۷

پیام حضرت آیت الله العظمی بهاءالدین محلاتی از تهران به مردم شیراز

باسمه تعالی

برادران مسلمان و شرافتمند فارس در شرایطی که نهضت مقدس شما که با خون جوانان پاک آبیاری شده است و لحظات پیروزی نزدیک است. بر تمام افراد ملت ایران لازم است با دقت و هوشیاری ناظر بر اوضاع بوده و از هر گونه آتش سوزی وضرب و جرح و انتقام فردی که ممکن است عواملی به آن دخالت داشته باشند بپرهیزند. برادران محترم به اندرز مشفقانه من که جز خیر و صلاح شما و پیشبرد نهضت هدفی ندارم گوش فرا دهید:

هر گونه اقدام به تخریب و آتش سوزی و انتقام فردی و تعرض به مال و جان هر فرد در هر موقعیت و مقامی که باشد حتی اقلیتهای مذهبی و فرق غیرمسلمان در شرایط فعلی حرام و بر خلاف رضای خداوند و زیان بخش نهضت اسلامی است از هر گونه اقدامی از این قبیل و نابودی اموال عمومی خود داری کنید.

به مسیر نهضت مقدّس اسلامی خیانت نکنید و خشم و غضب خداوند را از خود دور کنید و اگر کسانی شما را به اقدامات فوق تحریک نمایند چون از شما نیستند آنها را زیر نظر داشته و به آقایان علمای اعلام معرفی نمائید.

۲۲ دی ماه ۱۳۵۷

مطابق با ۱۳ صفر ۱۳۹۹

بهاءالدین محلاتی

 

 

توجه:

طبق فرمایشات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی خمینی هر گونه اعلامیه بدون امضاء را که باعث بوجود آوردن هرج و مرج میشود [ناتمام].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]