[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[فرم پرسشنامه مخصوص از وزارت آموزش و پرورش برای ثبت‌نام دانش آموزان بهائی]

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

بسمه تعالی

 

اداره -----

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

لازم است بسئوالات زیر با صداقت کامل پاسخ گوئید

۱- نام ----- نام خانوادگی ----- نام پدر -----

شماره شناسنامه ----- سال تولد ----- شماره تسجیل -----

۲- آیا پدر و مادر شما بهائی هستند؟

۳- خود شما پیرو فرقه بهائیت میباشید؟

۴- چند سال است که از این آئین پیروی میکنید؟

۵- آیا در کلاس درس درباره آئین خود بحث مینمائید؟

۶- از اقوام و نزدیکان شما چه کسانی پیرو آئین بهائیت میباشند؟

۷- حاضرید از این آئین تبری بجوئید؟

۸- هر اطلاع دیگری که لازم میدانید بنویسید؟

 

محل امضا

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه] (مربوط به مهرماه ۱۳۶۰)

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]