[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

٢  آذر ۱۳۹۳

 

جناب آقای دکتر مقتدایی استاندار محترم خوزستان

عطف به نامه ۱۴ آبان ۱۳۹۳ که با شماره ۳۴۳۱۱ در دفتر آن استانداری ثبت گردیده احتراماً به استحضار میرساند: از آن زمان تاکنون با مراجعات بیشمار به مراجع و مقامات تحت امر آن استانداری متاسفانه به نتیجه‌ای نرسیده و هیچ یک از آن مقامات ذیصلاح نتوانسته یا قادر نبوده یا نخواسته‌اند در تسریع امور و رفع موانع در جهت واگذاری محلی با کاربری گورستان در محدوده شهر اهواز اقدام نماید. لازم به یادآوری است از تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۳ یکی از هم کیشان بهائی به نام مرحوم (شامل بینا) در بیمارستان امام خمینی اهواز جان به جان آفرین تسلیم و از آن تاریخ تا کنون در سرد خانه بیمارستان به امانت گذاشته شده با توجه به این مطلب که مستحضر هستید. از نیمه شب تا صبح مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط گروهی با پشتیبانی شهرداری محترم اهواز و بدون داشتن هیچ گونه حکم قانونی نسبت به پلمپ درب ورودی گورستان این جامعه و مسدود کردن مسیر تردد آن با جدولهای بتونی مرتفع از رفت و آمد و حتی زیارت اهل قبور این جامعه که حق شهروندی همه انسانهاست ممانعت به عمل آمده ضمناً با توجه به این مسئله که به دفعات از قسمت حقوقی و سردخانه بیمارستان امام خمینی تماس حاصل و درخواست انتقال میت را (به علت فساد و متلاشی شدن) به گورستان و دفن آن را نموده‌اند. خواهشمند است دستور فرمایید به صورت عاجل نسبت به در نظر گرفتن زمینی با کاربری گورستان در محدوده کلانشهر اهواز اقدام مقتضی مبذول نمایند.

با تقدیم تشکر و سپاس

سعید صبحی

[حذف شده]

[امضا]

 

[مهر ورود بدفتراستانداری خوزستان]

شماره: ۳۷۱۹۵

کد ارجاع: ۴/ ۴۴

تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۳

 

[مهر: تصویر ثبت شد]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]