[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[آرم]

سفارت جمهوری اسلامی ایران

بنام خدا

 

برازیلیا – دی. اف.

[تاریخ:] ۱۰ اگوست ۱۹۹۳ [۱۹ مرداد ۱۳۷۲]

[شماره:] ئی - آر- آی – آی - ۱۲۷۲

 

سفارت جمهوری اسلامی با عرض سلام مفتخر است که توضیحات زیر را به اطّلاع برساند:

تهمت‌های مربوط به ویران کردن قبرستان بهائی تهران با حقیقت موافق نیست.

حقیقت این است که قسمتی از این قبرستان قدیمی که (بعد از ۳۰ سال) قانوناً دوره طبیعی خود را به پایان رسانیده است، بمنظور بازسازی و زیبا ئی شهر در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است.

قبرستان مسلمانان نیز ممکن است بهمان صورت در دستور کار قرار گیرد. بطور کلّی قبرستانهای جدید با دقت بیشتری مراقبت میشوند.

لازم به یادآوری است که سفارت جمهوری اسلامی کلیّه اتّهامات مطرح شده در باره نقض حقوق بهائیان توسّط جمهوری اسلامی را مردود میداند و برای توضیح بیشتر در مورد حقوق اقلیت‌ها در ایران، در خدمت شما قرار دارد.

بدینوسیله احترامات فائقه سفارت جمهوری اسلامی را تقدیم میداریم.

 

به امید پیروزی مظلومان بر ظالمان ارض

سفارت جمهوری اسلامی ایران

 

[مهر رسمی]