[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

[صفحه:] ۶۲۶

 

بسمه تعالی

 

شماره ۸۰۰۸ /۸۰ /۱

تاریخ ۳ مرداد ۱۳۸۰

 

جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

با سلام

بازگشت به شماره ۳۱۶۷ - ۸۰ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۸۰ در مورد مصادره املاک بر اساس احکام دادگاه انقلاب اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه در هامش نامۀ جناب عالی مرقوم فرمودند:

«بسمه تعالی، بارها عرض شد که مسؤولیت این هیأت دخالت در امور قضایی و پروندهها نمیباشد.»

 

مراتب جهت اطلاع، اعلام میگردد.

محمود شیرج

رییس نهاد قوه قضاییه

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]