[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]]

بخش هفتم/ اقلیت‌ها   

[صفحه:] ۶۲۷

 

بسمه تعالی

شماره ۳۳۱۸ - ۸۰

تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۰

 

جناب آقای شیرج

رییس محترم نهاد قوه قضاییه

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۳۲۲۰ - ۸۰ مورخ ۸ مرداد ۱۳۸۰ هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و ضمایم آن در خصوص مصادره املاک بر اساس احکام دادگاه انقلاب اسلامی، متضمن پی نوشت ریاست محترم جمهوری مبنی بر:

"از رییس محترم قوه قضاییه بسیار تعجب‌آور است که حتی از انعکاس مطالبی که به رییس جمهور و هیأت مورد تأیید او می‌رسد به قوه محترم قضاییه ناراحت می‌شوند. و از این حداقل تفاهم‌ها و حسن‌نیت‌ها هم ابا می‌کنند احتمال می‌دهم مطلب به صورت نادرستی به اطلاع ایشان رسیده باشد. آیا انتقال یک شکایت با اعتراض دخالت در قوه قضاییه است؟!"

جهت استحضار ریاست محترم قوه قضائیه ارسال میگردد.

 

سید محمدعلی ابطحی

 

رونوشت:

جناب آقای دکتر مهرپور

 مشاور محترم ریس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]