[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

قوّه قضائیه

دفتر امور بین‌الملل

 

بسمه تعالی

[تاریخ:] ۳۰ بهمن ۱۳۷۲ (۱۹ فوریه ۱۹۹۴)

[شماره:] ئی/ بی/ ۱۰۱۹/ ۷۲

[ضمیمه:] -----

[آدرس:] صندوق پستی ۳۸۱۴ نیکوزیا – قبرس

اریک – هلی کار

 

بنام خدا

 

آقای محترم،

از دریافت نامه شما به تاریخ ۸ جولای ۱۹۹۳ خوشوقتیم.

بدینوسیله اعلام میداریم که قبرستان بهائی در تهران، یکی از دهها قبرستان متروک در محدوده خارج از شهر بوده که اکنون به علّت ازدیاد جمعیت و پیشرفت شهرنشینی به داخل محدوده رسیده و مانند سایر قبرستانهای متروک میباشد که اکثر آنها متعلّق به مسلمانان و بعضی متعلّق به سایرین هستند. شهرداری تهران بخاطر رعایت بهداشت و حفظ سلامتی شهروندان، برای تغییر محل این قبرستانها وارد عمل شده و با رعایت موازین لازم امکاناتی برای تغییر محل آنان بوجود آورده است و به این ترتیب به افرادی که نزدیکانشان در قبرستانهای مذکور مدفون هستند اجازه داده شده که با کمک شهرداری اجساد عزیزان خود را منتقل نمایند.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر قبرستانی جدید در اختیار آنان قرار داده شده است.

 

[مهر رسمی]

رئیس دفتر امور بین‌الملل قوّه قضائیه

[تاریخ دستنویس در پائین صفحه] ۱۰ فوریه ۱۹۹۴