[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

قوّه قضائیه

دفتر امور بین‌الملل

 

بسمه تعالی

[تاریخ:] ۳۰ بهمن ۱۳۷۲ (۱۹ فوریه ۱۹۹۴)

[شماره:] ئی/ بی/ ۱۰۱۷ /۷۲

[ضمیمه:] -----

[آدرس:] صندوق پستی شماره ۲۶۹ بیکن بیو، تاراوا

جمهوری کری باتی

موتن – ناری

 

به نام خدا

آقای عزیز،

از دریافت نامه شما به تاریخ ۸ جولای ۱۹۹۳ خوشوقتیم.

بدینوسیله اعلام میداریم که قبرستان بهائی در تهران یکی از دهها قبرستان متروک در محدوده خارج از شهر بوده که اکنون به علّت ازدیاد جمعیت و پیشرفت شهرنشینی به داخل محدوده رسیده و مانند سایر قبرستانهای متروک است که اکثر آنها متعلّق به مسلمانان و بعضی هم متعلّق به سایرین میباشند. شهرداری تهران به خاطر رعایت بهداشت و حفظ سلامتی شهروندان، برای انتقال محل این قبرستانها وارد عمل شده و با رعایت موازین لازم امکان این انتقالات را فراهم آورده است. به این صورت به افرادی که نزدیکانشان در قبرستانهای مذکور مدفون هستند اجازه داده شده که به کمک شهرداری اجساد عزیزان خود را منتقل نمایند.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر قبرستانی جدید در اختیار آنان قرار داده شده است.

 

[مهر رسمی]

رئیس دفتر امور بین‌الملل قوّه قضائی

[تاریخ دستنویس در پائین صفحه] ۱۰ فوریه ۱۹۹۴