[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۴ مهر ماه ۱۳۵۹

 

هیئت محترم تحریریه روزنامه اطلاعات

محترماً در ستون دوم صحفه ١١ آن روزنامه منتشره در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۵۹ مطلبی تحت عنوان مصاحبه با حجت‌الاسلام شیخ مصطفی رهنما درج شده که فی‌الحقیقه از حقیقت و واقعیت بسیار دور است لذا لازم میداند توضیحات زیر را در رابطه با مصاحبه مذکور باستحضار برساند:

ابتدا روی سخن با مصاحبه کننده محترم است که تصور میرود از اصول و تعالیم و اهداف آئین بهائی بی‌اطلاع است و عنوان نمودن «کشف شبکه‌هائی از محافل رهبری بهائیت» دلیل بی‌اطلاعی مصاحبه کننده میباشد زیرا بهائیان اصولاً نه رهبرانی دارند و نه شبکه‌ای و نه اهل توطئه‌اند و نه به امور سری و مخفی که مخالف مصالح ملک و ملت باشند مبادرت میورزند بلکه همانطور که بکرات اعلام و اظهار شده بهائیان در هر محل افرادی را که سلیم‌النفس و صالح باشند برأی مخفی و آزاد فقط برای مدت یکسال انتخاب میکنند و این افراد بطور رایگان و افتخاری اداره امور روحانی جامعه و رسیدگی به فقرا و ایتام و اطفال بی سر پرست و رفع مشکلات افراد بهائی را در آن محل بر عهده میگیرند و هر سال هم انتخاب آنان تجدید میشود و اطلاق لفظ رهبر یا رهبرانی بر این نفوس آنطور که در ادیان دیگر معمول است ابداً مصداق ندارد.

در مورد مطالب اظهار شده از طرف حجت الاسلام شیخ مصطفی رهنما که متکی به هیچگونه دلیل و مدرکی نیست لازم است تاکید شود که بهائیان هیچگونه وابستگی باسرائیل یا آمریکا یا سایر دول خارجه و سیاستهای رایجه نداشته و ندارند و هیچ کمکی هم بصهیونیسم بین‌المللی نکرده و نمی‌کنند و با فراماسونی هم ارتباطی نداشته‌اند و یکی از اصول اساسی دیانت بهائی عدم مداخله اعضاء رسمی جامعه بهائی در فعالیتهای سیاسی است و هرگونه ارتباط جامعه بهائی با امور سیاسی شدیداً تکذیب میشود و چنانچه افراد معدودی بهائی‌زاده که خود رسماً عضویت جامعه بهائی را پذیرفته‌اند و یا حتی افراد بهائی تخلفی نموده و در امور سیاسیه مداخله‌ای نموده باشند ادنی ارتباطی به روش و مرام جامعه بهائی نداشته و ندارند. حضرت حجت الاسلام رهنما اشاره فرموده اند که رهبران جامعه بهائی از عفو عمومی حضرت امام خمینی سوء استفاده کرده‌اند و بجای اظهار ندامت از گذشته خویش به توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند که لازم است باستحضار برساند:

اولاً – همانطور که فوقاً اشاره شد جامعه بهائی فاقد رهبر و یا رهبران مذهبی است.

ثانیاً – جامعه بهائی مرتکب عمل خلاف یا خیانتی نشده تا مشمول عفو حضرت امام خمینی باشد و همواره خدمت به ملک و ملت و مخصوصاً خدمت به کشور مقدس ایران را وظیفه افراد خود دانسته و میداند.

ثالثاً – در مدت ٢٠ ماه که از انقلاب اسلامی ایران میگذرد عملاً باثبات رسیده است که بهائیان مطیع دولت و حکومت بوده و با وجود تحمل مظالم و ستم‌های طاقت فرسا جز تظلم به ولاه امور و دادخواهی و صبر و تحمل عمل دیگری انجام نداده‌اند و اظهار حضرت حجت‌الاسلام رهنما مبنی بر اینکه بهائیان علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه نموده اند فاقد دلیل و مدرک است و قویاً تکذیب میشود. کشف خانه‌های تیمی از افراد بهائی در طهران و کرج صحت ندارد و بفرض اینکه یکی از افراد جامعه بهائی مرتکب عمل خلافی شود همانطور که فوقاً اشاره شد ارتباطی به رویه و مرام جامعه بهائی ندارد کمااینکه اعمال خلاف افراد مسلمان ارتباطی باصول و اساس شریعت حضرت ختمی مرتبت ندارد.

اشاره فرموده‌اند "که در دو سه هفته اخیر یک محفل بهائی در کرج لو رفت" و حال آنکه محافل بهائی بامور مخفی و سری و مخالف مصالح امور ملک و ملت مبادرت نمی ورزند که اصطلاح لو رفتن در مورد آنان مصداق یابد و نحوه انتخاب و وظائف محوله به محافل روحانی بهائی فوقاً توضیح و تشریح گردید. اظهارات حضرت حجت‌الاسلام رهنما در مورد کمک‌های فراوان جامعه بهائی به صهیونیسم بین‌المللی متکی به هیچگونه دلیل و مدرکی نیست و در این خصوص و سایر اتهامات وارده بر جامعه مظلوم و ستمدیده بهائی مکرراً توضیحات لازم باستحضار اولیای محترم امور و ارباب جرائد رسیده است و نیازی به تکرار نیست.

حجت‌الاسلام رهنما بدون رعایت عدالت و انصاف که حقاً باید بدانها متصف باشند اشاره نموده اند که بهائی‌ها طبق اظهار خودشان تصمیم داشته‌اند تا سال ۱۳۶۱ ایران را تبدیل به سرزمین بهاء کنند و شاه مخلوع در سال ۱۳۵۵ بهائی شده بود ولی متاسفانه این اظهارات خلاف واقع متکی به هیچگونه دلیل و مدرکی نیست و ایشان با سؤ‌ استفاده از موقعیت بخود اجازه داده اند که در این موقعیت حساس که کشور عزیز ایران در آن قرار دارد آزادانه هرگونه تهمتی را بر این جامعه وارد آورند و توجه نفرمایند که اظهار اینگونه مطالب تحریک کننده ممکن است چه اثرات و عواقب نا مطلوبی داشته باشد و موجب بروز چه حوادثی در شهرهای مختلف ایران گردد که بهیچوجه به مصلحت مملکت عزیز ما نیست.

آرزوی جامعه بهائی اینست که پیشوایان و متصدیان امور مملکت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر به زیور عدالت و انصاف آراسته شوند و تعصبات مذهبی را در قضاوتها و اظهارات خود که با سرنوشت هزاران نفر ارتباط دارد دخالت ندهند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

[امضا]

 

آدرس فرستنده: طهران – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]