[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

هیئت پیگیری فرمان امام

 مستقر در استانداری

[آرم]

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند. ((امام خمینی))

تاریخ ٧ فروردین  ۶۲

شماره ١٢٩٢

پیوست -----

 

بسمه تعالی

به: آقای عبدالحسین ایشانی

باطلاع میرساند، پیرو نامه شما از سپاه پاسداران فریدن سئوال شد جواب دادند:

١-کشته شدن ۵ نفر اعدام نبوده بلکه قصد فرار از زندان را داشته‌اند با تیراندازی پاسداران کشته شده‌اند.

٢- اخراج عده از افوس بوسیله مردم بوده که نخواسته‌اند تفاله‌های هویداها در روستایشان باشد.

٣- شما جمعیت، با اینکه همه اعمالتان برخلاف اسلام است چه اصرار دارید که خودتان را مؤمن به انبیاء قرار دهید چون انبیاء با ظلم میجنگیدند و شما برای نمونه یک دفعه هم مرگ بر شاه و امریکا نگفتید و نخواهید گفت همان قرآن من عندالله که میگوئید هر ادعا و مرامی را بعد از قرآن باطل میداند و بالاخره مردم مسلمان شهید ندادند و شاه و امریکا را نابود نکردند که شما بی تفاوت زندگی کنید و در هیچ چیز مردم شرکت نکنید؛ و بالاخره اگر مدارکی که دلالت بر اعدام کردن باشد دارید ارسال کنید تا رسیدگی شود. ز

هیئت پیگیری اجرای فرمان امام

[مهر رسمی]

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]