[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۶۱

[شماره:] ۱۶۷۷۶

[صفحه:] ۱۳

 

... مسئله بهائیت

بنابر این گزارش رئیس هیئت نمایندگی ایران در ادامه سخنان خود افزود مسئله ایکه در رأس اتهامات بعضی از آقایان قرار داشته و از طرف ۵ عضو کمیته تکرار شد و وقت ما و اعضاء محترم را تلف کرد مسئله بهائیگری بود که موضوع از دیدگاه ملت ما بکلی دگرگون است.

گویا بهائیان مدعی هستند که ۶۰ یا ۷۰ نفر از آنها اعدام شده‌اند و از طرف دیگر مدعی هستند که در ایران ۶۰ یا ۷۰ هزار بهائی وجود دارد در این صورت پرسیدنی است که پس چرا بقیه اعدام نشده‌اند. آیا آنهائی که اعدام شده‌اند بجرم اعتقاد به فرقه بهائیت بوده است. آیا در ایران فقط همان ۶۰ یا ۷۰ نفر بهائی بوده‌اند (خیر) بهائیان مدعی عدم دخالت در سیاست، در طول دوران سیاه حکومت پهلوی، همراه با صهیونیسم بین‌المللی نزدیکترین ارتباط ارگانیک را با رژیم شاه داشته‌اند و لحظه‌ای را از همکاری و مساعدت در جهت تثبیت اختناق و استبداد و سرکوب مردم آزادیخواه ایران، غفلت نکرده‌اند.

مدارکی باقی مانده از ساواک، دربار و پرونده‌های محرمانه همگی حاکی از این واقعیت است که رهبران آنها کارگردانان عمده رژیم شاه بودند جنایت کارانی چون ژنرال ایادی، ژنرال خادمی، عباس هویدا، منصور روحانی، فرخ رو پارسا، پرویز ثابتی و دهها نفر دیگر از مهره‌های اصلی رژیم شاه همه و همه از سران بهائیها بوده‌اند. این وابستگی و همبستگی تا آنجا است که بهائیها طبق اسناد محافل خود شاه را ناجی کبیر اکبر ایران لقب داده‌اند.

...حمایت نفتی هویدا از اسرائیل موجب شد که اسرائیل قطعه زمین بزرگی به هویدا در اسرائیل هدیه کند که گزارش آن از طرف ساواک شاه در پرونده هویدا قرار گرفته است. بدین ترتیب بهائیان که جاسوس اسرائیل بوده یا در رژیم شاه در قتل‌عام مردم شرکت داشتند یا مانند هویدا رهبری عملیات بعهده آنها بوده، مانند دیگر جنایتکاران که به ظاهر مسلمان بودند اعدام شدند و این مسئله هیچ ارتباطی به نوع اعتقاد افراد جنایتکار نداشته است.

رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود افزود ما روز اول هم در این کمیته اعلام کردیم که هرگونه قانون بشری که با قانون الهی تضاد داشته باشد بهیچوجه مورد قبول ما نخواهد بود...

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]