[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دادستانی کلّ کشور

 

بسمه تعالی

تاریخ: -----۱۳

شماره: -----

پیوست: -----

 

معاون محترم سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور

با احترام؛ عطف به استفساریه شماره ۱۴۰ / ۱۳۹۶/ ۱۸۵۶ مورخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ سوال شما در جلسه‌ی کار گروه علمی دادستانی کل کشور مطرح و نظریه‌ی مشورتی این کار گروه به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

 

سوال:

با عنایت به نامه شماره ۱۴۳۴۴ مورخ ۳ تیرماه ۱۳۹۶ معاون محترم امنیتی انتظامی وزارت کشور که اعلام گردیده طی ماه‌های اخیر، پلمپ واحدهای صنفی بهائیان موجب شده افراد این فرقه ضاله با پیگیری‌های مکرر و به استناد بند (ب) ماده ۲۸ قانون نظام صنفی که صرفاً تعطیلی چند روزه واحدهای صنفی را مجاز دانسته، خواستار رفع پلمپ واحدهای صنفی خود شوند، لذا با عنایت به پیگیری‌های مکرر متقاضیان و با توجه به ابعاد ملی موضوع مناسب است در خصوص وضعیت استمرار یا عدم استمرار پلمپ واحدهای صنفی مذکور اتخاذ تصمیم گردد؟

 

نظریه مشورتی:

پلمپ واحدهای صنفی صنوف دارای پروانه کسب به صرف بهائی بودن بدون آن که عمل مجرمانه‌ای مرتکب شوند فاقد مبنای قانونی است، چنانچه ملاحظاتی وجود دارد در موقع صدور پروانه کسب در نظامنامه‌های مربوط باید مدنظر قرار گیرد. / ۱۵۴ س ت

 

محمد مصدق

معاون اول دادستان کل کشور

[امضاء]

 

 

رونوشت:

دادستان محترم کل کشور جهت استحضار

معاونین محترم دادستان کل کشور جهت اطلاع

رئیس دفتر محترم دادستان کل کشور جهت اطلاع

دادستان‌های محترم نظامی، عمومی و انقلاب مراکز استانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]