[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ اطّلاعات

دایرهٴ محرمانه

شمارۀ: ۲۶۰۸ /۲۲۳۷ /۱

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۲۴

پیوست: دو برگ

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ ۱۵۲۶ /۱۲۸۷ – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۴ راجع به موضوع وقوع اختلاف بین مسلمانان و بهائیان در زابل محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی زاهدان به استناد گزارش شهربانی زابل در نتیجهٴ اقدامات، مرتکبین نزاع تعقیب و پروندهٴ آنها به دادسرای زابل احاله، چهار نفر از بهائی‌ها: ۱- سهیلی ۲- علی‌محمّد افتخاری ۳- حسن تأیید ۴- نوری پسر تأیید. از طرف دایره بازپرسی زندانی، یک نفر از اشخاص مزبور ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۴ آزاد، سه نفر دیگر در شهربانی زابل فعلاً زندانی هستند و نسبت به مولانا رییس محضر با نظر فرمانداری به مشارٌالیه ابلاغ گردیده از مذاکرات برخلاف خودداری نماید و ضمناً عملیّاتش نیز تحت‌نظر می‌باشد و از طرف شهربانی زاهدان به شهربانی زابل آموزش داده شده است که در آتیه از این‌گونه پیش‌آمدها جلوگیری نماید.

رونوشت نامهٴ شمارۀ ۱۶۰ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۴ شهربانی زاهدان به شهربانی زابل و رونوشت جوابیّهٴ شمارۀ ۶۳ – (۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۴) شهربانی زابل برای مزید استحضار به ضمیمه تقدیم می‌گردد.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرتیپ ضرّابی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۱۹ خرداد ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱ /۱۷۵۷۷ – ۱۹ خرداد ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۳۳۶۹ – ۲۶ خرداد ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۴:] سابقه، ۳۰ خرداد

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]