[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

موضوع گواهی

پیوست

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرمان

 

شماره ۳۶۲

تاریخ ٢١ خرداد ١٣۶۳

 

گواهی میشود که دانش‌آموز نیما رجب‌زاده در سال تحصیلی ١٣۶۳- ١٣۶۲ در کلاس سوم دبستان پسرانه شهادت سرآسیابفرسنگی به تحصیل اشتغال داشته است و قبول گردیده است و ضمناً متذکر میشویم که نامبرده بهائی و بهائی‌زاده می‌باشد و در فرم ثبت‌نام هم که در دبستان موجود می‌باشد علناً اظهار نموده‌اند که مذهب ما بهائی است.

دبستان شهادت

[امضا روی مهر رسمی]

جمهوری اسلامی ایران

دبستان شهادت سرآسیاب

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]