[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۰ تیرماه ۱۳۲۵

[ناخوانا] (٢)

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

گزارش تلگرافی استان‌ها و شهرستان‌ها

 

نتیجه با حفظ مسالمت تا امروز تظاهری از طرف مسلمانان مشهود نگردیده و شهر در آرامش میباشند. مستشاری

بیرجند - ۹ تیرماه، پیرو گزارش ۸ تیرماه ۱۳۲۵ در نتیجهٴ هجوم به منازل بهائی‌ها و تیراندازی قوای شهربانی پادگان و ژاندارمری به منظور جلوگیری از غائلهٴ بیشتری، یک نفر از فرقهٴ مسلمان مقتول، به سه نفر دیگر تیر اصابت کرده.

 دیشب برحسب اصرار کسان مقتول قرار شد گلوله از پهلوی متوفّی درآورند. آقای رییس بهداری امتناع ورزید، ناچار دکتر ژاندارمری گلوله را بیرون آورد و منظور هم این بود که معلوم شود آیا گلولهٴ اسلحه کمری آقای رئیس شهربانی است که در آن موقع از روی استیصال برای حفظ جان خود ناچار تیراندازی نموده یا گلولهٴ تفنگ قوای سه‌گانه می‌باشد که تیر انداخته‌اند. گویا گلولهٴ اسلحه کمری است. امروز نعش دفن، سه نفر دیگر تحت معالجه، رئیس شهربانی را هم عدّه متهاجم برخلاف مقرّرات دانسته، در پی تلگرافی هستند و فعلاً در گردان ژاندارمری متوقّف هستند تا دستور از استانداری برسد. فعلاً با نصایحی از طرف علما، اهالی متفرّق ولی قوای ژاندارم و نظامی در بیرجند کم و امنیّت در خطر است.

ظهیر اوبهی

قزوین – ۹ -تیرماه- ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه چهار فروند طیاره یک موتوره شماره های ۱ و -----

 

[یادداشت دستنویسی و تاریخ در پایین صفحه]

ادارۀ انتظامات ــ ادارۀ سیاسی تلگراف از استانداری رسیده که از دفتر بازرسی فرستاده‌اند. جواب داده شود که دستور مراقبت بدهند خلاف نظم و اغتشاش پیش نیاید. ۱۰ تیر ۱۳۲۵

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]