[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

[بدون شماره]

 

ریاست دفتر نخست وزیری

چون موضوع بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ مورّخهٴ ۱۳ تیر ۱۳۲۳ موجب سوء استفاده بعضی محافل و مجامع و عناصر شده است، بخش‌نامه را ملغی و دستورات صریح و جامع برای انتظام امور کشور صادر نمایند.

[امضاء]

محمّد ساعد

۱۲ مرداد ۱۳۲۳

 

[حاشیه:] حسب‌الامر اقدام و بخش‌نامهٴ تلگرافی ۸۷۵۶ به کلیّهٴ استانداران و فرماندارن صادر و رونوشت هم برای تمام وزارت‌خانه‌ها فرستاده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]