[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

بتاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۲۶

شماره: -----

 

جناب مستطاب حجّت‌الاسلام و المسلمین آقای سیّد صدرالدّین دامت برکات،

 

مرقومهٴ شریفه واصل و از مژدهٴ سلامت وجود عالی مسرور شدم. در موضوعی که مرقوم داشته بودید، دستور رسیدگی و تحقیق صادر نمودم. این اشخاص نسبت به دین مبین اسلام و افراد مسلمان کوچک‌ترین اقدام سوء نمی‌توانند بنمایند و اجازهٴ هیچ نوع فعّالیّتی به آنها داده نخواهد شد.

 

نخست وزیر.

 

[دستنوشته:] [ناخوانا] جناب اشرف، آقای نخست وزیر

امضاء

۱۶ تیر ۱۳۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]