[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

شمارۀ: ۵۲۶۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۲۲

محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

آقای حاجی سیّد نعمت‌الله مرتضوی از علمای نطنز شرحی به فرمانداری نوشته و در طیّ آن می‌نگارد: از چندی قبل عدّه‌ای ناشناس در حدود ۴۰ نفر از اصفهان و یزد و تهران به عناوین مختلف به نطنز وارد و هر یک به شغلی مشغول شده‌اند و در نتیجهٴ تحقیق معلوم گردیده این اشخاص از بهائیانی هستند که به منظور تبلیغ و تزریق مذهب بهائی به دهات متواری و متوطّن گردیده، سعی و اهتمام دارند به هر نحوی ممکن شود، رعایای ساده‌لوح دهات را اغفال و به آیین خود دعوت نمایند. این وضعیّت در نظر اهالی نطنز که مردمان متعصّب و متدیّن به دین اسلام هستند، انعکاس سوئی بخشیده و موجب تنفّر و انزجار عمومی گردیده به طوری که در ایّام عاشورا اهالی نطنز عموماً در صدد برآمده‌اند، هیجان نموده، نام‌بردگان را از این ناحیه اخراج نمایند و آقای مرتضوی که از معمّرین و روحانیّون نطنز می‌باشد با اندرز و نصایح لازم، مانع اقدام اهالی گردیده و از فرمانداری تقاضا نموده از نقطه‌نظر حفظ انتظامات و جلوگیری از شیوع فساد، دولت به وسایل مقتضی برای اخراج این عدّه که عامل مؤثّری در نشر خرافات و ظهور کفر و زندقه هستند، اقدام لازم به عمل آورد و از طرفی نظر به این‌که از چندی قبل نیز همین اختلاف مذهبی بین اهالی بَرزُک و دو سه نفر بهائی ایجاد و شکایت متعدّدی به فرمانداری رسیده بود و همواره این جانب با حسن تدبیر طرفین را قانع و از بروز اختلاف جلوگیری نموده، مع‌هذا تا کنون موفّق به رفع غائله و التیام موضوع نگردیده و آن‌چه معلوم است و شهرت دارد این است که بهائی‌ها بر حسب دستور پیشوایان خود در سال‌های جاری مهاجرت نموده و به منظور تبلیغ به اطراف و اکناف، به ویژه دهات پراکنده شده‌اند و چون ممکن است ادامهٴ این رویّه ایجاد اختلاف شدیدتری در آتیه بشود و شاید موجب تهییج اهالی گردیده که از اطفاء آن بالعاقبه وخیم‌تر و تولید زحمت گردد، با این تفصیل به بخشداری نطنز دستور مؤکّد داده شده که مراقب حفظ انتظامات آن حدود باشد تا دستور اقدام از آن وزارت صادر گردد.

فرماندار شهرستان کاشان، عدل اسفندیاری، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۱ اسفند ۱۳۲۲

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۶۰۹۸۶، تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۲۲]

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۴۲۸۴/ ن – ۶ اسفند ۱۳۲۲

[حاشیهٴ ۴:] به عرض برسد، ۷ اسفند ۱۳۲۲

[حاشیهٴ ۵:] آقای حفیظی، از طرف مقام معاونت کلّ ابلاغ فرمودند که از طرف ادارۀ سیاسی و ادارۀ انتظامات راجع به این موضوع گزارشی معاً برای مقام وزارت تهیّه نمایید.

[حاشیهٴ ۶:] به عرض می‌رسد: موضوع مهاجرت بهائیان به دهات گویا صحّت دارد زیرا به طوری که خاطر مبارک مستحضر است، در محلّات و سایر نقاط هم یک عدّه از بهائی‌ها متفرّق شده و همه جا این نغمه برپا است و ممکن است خلاف انتظامی رخ دهد و موضوع به نظر ادارۀ انتظامات مستلزم بذل توجّه دولت و اتّخاذ تصمیمات مقتضی است.۱۲ اسفند، عماد ممتاز.

[حاشیهٴ ۷:] از ادارۀ سیاسی تحقیق کنید. پیشینهٴ مفصّلی دارد. چون پیشینه در آن اداره است، عیناً به آن اداره ارسال می‌شود. رییس ادارۀ انتظامات، [امضاء]، ۱۶ اسفند

[حاشیهٴ ۸:] ملاحظه فرموده‌اند، قبلاً در پرونده بهائی‌ها بایگانی شده.

[حاشیهٴ ۹:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۸۰۸۲، تاریخ: ۱۷ اسفند]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]