[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۹۷۰۰۲۱۰۷

ص ۶

 

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره کل معارف

دایره: ولایات

نمره: ۶۴۳۲

تاریخ تحریر: ۹ قوس  ۱۳۰۳

 

ساری – توسط آقای سردار جلیل معارف

راجع به مدرسۀ کفشگرکلای علیآباد در حدود دستور نمره ۴۹۲۵ اقدام سریع کرده نتیجه [را] اطلاع دهید و قبل از رسیدن راپورت و صدور دستورالعمل مقتضی اقدام ننمایید.

 

[امضاء ۳ نفر طبق سند ص ۲۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]