[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۹۷۰۰۲۱۰۷

ص ۱۳

 

وزارت معارف و اوقاف

سواد مراسلۀ حکومت مازندران

نمرۀ: ۴۸۸۳

مورخۀ: ۱۲ برج عقرب سچقان ئیل ۱۳۰۳

 

ادارۀ محترم معارف و اوقاف مازندران

در تعقیب مراسله نمره ۳۱۹ آن ادارۀ محترم، مراتب به حکومت علیآباد اخطار شد که با تحقیقات دقیقه وضعیات مدرسه را معلوم و مؤسس آن را معین نموده و معلومات خود را فوراً راپرت نماید تا اقدامات مقتضیه به عمل آید.

کفیل ایالت مازندرانی –  ناصر قلی اردلانی

(حکومت مازندران)

 

سواد مطابق با اصل است. (مهر: دفتر معارف و اوقاف مازندران)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]