[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢۵ شهریور [ناخوانا]

۴٨٠٧

 

جناب آقای زاهدی وزیر محترم کشور

در چندی قبل راجع به تضییقات و مشکلاتی که جهت بهائیان مقیم کرمانشاه و همچنین اطراف آن فراهم شده نماینده این محفل مشروحاً مستدعیات محفل را در مورد رفع مشکلات مذکور بعرض آن وزیر محترم رسانید و یادآور شد که بهائیان مقیم کرمانشاه که عملا باید در تحت حمایت قانون از هرگونه تجاوز و تعدی محفوظ و مصون باشند متأسفانه در زحمت و مضیقه هستند با آنکه انتظار میرفت با صدور اوامر مؤکده تضییقات موجوده در کرمانشاه مرتفع شود معذلک مشاهده شد که نه تنها در رفع آنها اقدام نگردید بلکه روز بروز بر شدّت و حدّت آن افزود.

مراتب بعرض میرسد و استدعا دارد بهائیان کرمانشاهان نیز که جزو اتباع این کشور هستند و در پرداخت مالیات و انجام خدمت وظیفه و غیره با سایر هموطنان متساوی‌الحقوقند از سایر مزایای قانون نیز برخوردار گردند.

با کمال بی صبری در انتظار صدور اوامر مؤکده آنمقام محترم هستیم.

 

رئیس [امضاء]

منشی [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]