[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۲۳

شماره: ۳۶۴

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره دفتر وزارتی

 

در این اواخر مکرر اطلاعاتی از نواحی مختلف مملکت میرسد مشعر بر اینکه بعضی اشخاص مفسده‎جو اختلافات مذهبی و مسلکی را دستآویز کرده و هر روز ببهانه‎ای مردم را تحریک نموده موجب بلواء و اغتشاش و سرقت و ضرب و جرح و حتی قتل نفس شده‎اند.

چون نظر اساسی دولت بر حفظ نظم و امنیت و قلع مادۀ هر گونه اغتشاش و آشوب میباشد و بالخاصه در اینموقع که ماه رمضان در پیش است و چنانچه برای تأمین کامل امنیت سریعاً اقدام جدی نشود بیم آن میرود که اشخاص مغرض هر روز بنوعی احساسات مردم را برانگیزند و باعث خصومت و نزاع و خونریزی شوند، ضرورت مبرم دارد که با اعمال قدرت قانونی دولت بتدابیر عملی وسائلی بکار برود که از حالا بثبات و استقرار کامل امنیت از هر جهة اطمینان حاصل شود و برای انجام این مقصود خواهشمندم آنچه را که لازم بدانید فوراً معمول فرمائید و ضمناً به شهربانی و ژاندارمری نیز دستور داده شده است که بر طبق نظر جنابعالی رفتار کنند و از وزارت جنگ و وزارت دادگستری هم تقاضا شده که دستور بدهند مأمورین آنها در هر مورد که جنابعالی لازم بدانید هر گونه اقدام قانونی را بعمل بیآورند. البته سایر رؤسای ادارات و دوائر محل و زعما و معتمدین و وجوه اهالی نیز در انجام این منظور همه گونه مساعدت خواهند کرد بعلاوه خواهشمندم هر نظری را که در اینخصوص داشته باشید تلگراف فرمائید و البته از نتیجه وزارت کشور را مسبوق خواهید فرمود.

وزیر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]