[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

بسمه تعالی

 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما باستحضار میرسانم قریب صد و ده روز است که واحدهای صنف تعدادی از کسبه بهایی استان مازندران از جمله این جانب وحید میرزا گل‌پور در شهر مرکزی (ساری) پلمپ گردیده است و تاکنون هیچ ارگانی مسئولیت پلمپها نپذیرفته است.

لذا با نهایت احترام محضر شما عالی مقام، به استناد به استفتاء رهبری و قانون نظام صنفی (ماده ۲۷،۲۸ بند ب، ماده ۸۱ مواد ۷، ۶ آیین نامه اجرایی) و نیز ماده‌های ۷۷، ۱۰، ۸، ۷ منشور حقوق شهروندی که به امضای رئیس جمهور محترم رسیده است که در آن به داشتن شرایط لازم برای کسب و کار شهروندان مسلمان و غیره مسلمان ایرانی اشاره کرده و به استناد به استعلام از اتحادیه مربوطه مبنی بر عدم تخلف صنفی در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵، نامه اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت به جهت پیگیری و نیز پاسخ ریاست محترم دادگستری استان مازندران که همه ضمیمه این درخواست میباشد. تمامی مسئولیت‌های پلمپ و فک پلمپ محل کسب را بر عهده تام سه ارگان دولتی (سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اماکن) قرار داده و پس از پیگیری‌های مرتبط در خصوص شکایات از اعمال این بی‌قانونی آشکار که اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مازندران راسا در انجام آن دخیل بوده و طبق گفته‌های معاونت سیاسی و معاونت امنیتی، انتظامی استانداری استان مازندران مبنی بر این که حکم صادره پلمپ از طرف قوه قضاییه استان بوده، محرز گردید که دادستان مازندران دستوری مبنی بر پلمپ واحدهای صنفی بهاییان در تاریخ ۱۱و ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵ صادر کرده است.

لذا تا کنون هیچ حکمی به اینجانب و شهروندان بهایی استان مازندران ابلاغ نگردیده است.

با نهایت احترام از شما عالی مقام تقاضا عاجلانه دارم دستوری به جهت پیگیری و دفاع از حکم صادره و نیز ابلاغ (رونوشت) کتبا حکم به متقاضی، شماره نامه مستند در دادسرای استان مازندران و ملاقات حضوری با جناب آقای جعفری دادستان مازندران را عنایت بفرمایید.

 

با نهایت توفیق و سربلندی هرچه بیشتر برای ایران عزیزمان

وحید میرزا گل‌پور (شهروند بهایی)

 

ضمیمه:

استشهادیه

استفتاء رهبری

استعلام اتحادیه

نامه اتاق اصناف

جواز کسب و مدارک شناسایی

نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

پاسخ ریاست محترم دادگستری استان مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]