[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ارم شیر و خورشید]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از قم به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۲۵۶۵۸، شماره تلگراف: ۲۳۱، تعداد کلمه: ۱۷۴، تاریخ اصل: ۱۷ [اسفند ۱۳۲۶]، تاریخ وصول: ۱۸ اسفند [۱۳۲۶]

 

ساحت مقدّس مجلس شورای ملّی

رونوشت جناب آقای نخست وزیر

رونوشت وزارت دربار شاهنشاهی

رونوشت وزارت کشور

رونوشت جناب آقای شهاب خسروانی

رونوشت[روزنامه‌های:] روزنامهٴ آیین اسلام، رونوشت دنیای اسلام، رونوشت پرچم اسلام

محفل بهائیان مرکز برای اضمحلال مسلمین جاسب قم، به هنگ ژاندارمری شکایت و هنگ مزبور برای محفل در این کشور اسلامی شخصیّت حقوقی و رسمیّت مذهبی قائل، به ژاندارمری قم دستور اخذ و قید و فشار مسلمین صادر. در نتیجه استوار رحمانی به جاسب اعزام، با نبودن شاکی و عدم انجام کوچک‌ترین عملیّات خلاف مقرّرات، مردم را تحت فشار گذارده، کلیّهٴ اهالی قراء از جاسب متواری، در قم مجتمع و در تلگراف‌خانه متحصّن. به مقامات مقدّس روحانی و ادارات دولتی ملتجی و تا از مقامات عالیه مرکزی دفع شرّ مفسده‌جویان بهائی نشود و مسببّین فتنه که احمد محبوبی و حبیب‌الله مهاجر و [علی] محمّد رفوف [رفرف] می‌باشند، تبعید نشوند و معلّمین بهائی دبستان جاسب تعویض نگردد، این جانبان مراجعت نخواهیم نمود. ضمناً استدعای انتزاع جاسب را از محلّات مانند سابق و تابعیّت آن را نسبت به قم داریم. بدانید بدبختی‌های مسلمین جاسب در پرتو همین امر مرتفع خواهد شد.

نمایندهٴ مسلمین جاسب، سیّد حسن

 

[مهر: ادارۀ تلگرافی طهران].

[مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۳۶۴۷، تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۲۶]

[دستنوشته:] فوری است، با ورقه از وزارت کشور پرسش شود. ۸ فروردین ۱۳۲۷.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]