[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

١٧ آبان ١٣٨٩

 

ریاست محترم دادگاه شهرستان کیاسر

با عرض سلام، پیرو دستورات لازم مورخه ١٨ مهر و ١۵ آبان درباره کشت پائیز، با حضور مأمورین محترم پاسگاه [ناخوانا] حضرات وکیل پرونده آقای فرج پور و نیز تاکید تلفنی با استوار دوم آقای [ناخوانا] در اجرای فرامین قانونی راجع به کشت با کشاورزان روستای ایول، دیروز ١۶ آبان در محل کشتزار خویش حاضر شدیم. در حالیکه [ناخوانا] و دو دستگاه تراکتور و همچنین دو مامور پاسگاه نیز همراه ما بوده‌اند. بعد از کشت بخشی از زمینهای مزروعی مواجه با افرد قانون شکنی به اسامی صفرعلی اسماعیلی، فیض الله اسماعیلی، سید جواد درخشان، نادعلی فلاح پور، حسینقلی غفاری، منصور لیالی و حسین علی رجبی عضو شورای اسلامی محل شدیم که گزارش مبسوط آن در صورت جلسه پاسگاه تنظیم و به ضمیمه تقدیم می‌گردد. نامبردگان با نشستن زیر چرخهای تراکتور ممانعت از ادامه کشت شدند و قانون شکنی را به حد افراط رساندند ضمن اینکه نسبت به ما توهین و تحقیر و فحاشی روا داشتند.

همچنین در مراجعه پاسگاه در هنگام غروب متوجه شدیم که نامبرده‌ها در زمینهای مزروعی ما مشغول کشت می‌باشند [ناخوانا] همه مطلب و اقدام غیر قانونی آنان به اطلاع پاسگاه رسید و قرار شد که پیگیری لازم را صورت دهند.

مستدعی است که دستور فرمائید در اجرای تبصره یک ماده ۶٩ قانون مجازات اسلامی نسبت به جلوگیری و متوقف نمودن عملیات اجرائی نامبردگان، اقدامات لازم صورت گیرد و افراد خاطی به مجازات کیفری قانون شکنی خویش رسند. و از طرفی امنیت ما کشاورزان برآورد گردد تا زمینهای خویش را زیر کشت ببریم و تا [ناخوانا] خیر و برکت عنایت فرمائید.

قبلاً از همکاری آن مقام محترم نهایت سپاسگزاری را داریم.

با تقدیم احترامات فائقه، کشاورزان روستای ایول

[امضاء افراد مختلف]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]