[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نام سینا نام خانوادگی حکیمان نام پدر طرازالله مرجع بازداشت کننده شعبه ۴۲ دادستانی انقلاب طهران شماره قرار: کلاسه پرونده ۲۱ /  م /  ۳۱۴۲۵ اتهام بهائی بودن

به: ۱-مقام محترم ولایت‌فقیه حضرت آیت اله روح اله الموسوی الخمینی

۲- مقام محترم ریاست جمهوری حضرت حجةالاسلام خامنه‌ای

۳- مقام محترم ریاست محترم مجلس خبرگان حضرت آیت‌ اله مشکینی

۴- ریاست محترم شورای نگهبان حضرت آیت اله صانعی

۵- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حضرت حجةالاسلام هاشمی رفسنجانی

۶- ریاست محترم شورای عالی قضائی حضرت آیت اله موسوی اردبیلی

۷- نخست وزیر محترم جناب آقای مهندس موسوی

از: دکتر سینا حکیمان

موضوع: تقاضای تعیین تکلیف قانونی و اعلام رسمی حقوق فردی و اجتماعی اینجانب که متأسفانه در طول شش سال گذشته بر خلاف قوانین جاریه نظام جمهوری اسلامی ایران شرع مقدس اسلام و اصول انسانیت بعلت بهائی بودنم تضییع گردیده است.

در کمال احترام باستحضار میرسانم که بعد از فارغ‌التحصیل شدنم در آذرماه ۱۳۵۸ بعنوان یک پزشک ایرانی دو (۲) سال خدمت وظیفه و احتیاط خود را بانجام رساندم در حالیکه خدمت درمانیم در دوران دو (۲) سال خدمت وظیفه و احتیاط و نیز بنا به رأی دادگاه انقلاب اسلامی طهران در طول حبسی که در حال تحملش میباشم شرعی و قانونی بوده و هست در کمال تعجب بعلت بهائی بودن از انجام تعهد پزشکی در طول بیش از دو (۲) سال قبل از حبس ممنوع شدم و متأسفانه نسبت به رفع اثر این بلا [ناخوانا] گزاردن غیرقانونی اقدامی بعمل نیامده است. در این مدت از ادامه تحصیل در دانشگاه و نیز مسافرت بخارج از کشور محروم مانده‌ام، ازدواجمان را در شناسنامه که بر اساس موازین دیانت بهائی صورت پذیرفته ثبت ننمودند. هرچند در اول تیر ماه ۱۳۶۲ طی یک استفتائیه از مقام محترم ولایت‌فقیه کسب تکلیف نمودم متأسفانه بلاجواب مانده است و در بسیاری موارد موجب سلب حقوق انسانی و امنیت اجتماعیمان گردیده است.

[ناخوانا] طی مکاتبات متعدد مشکلاتم را با مسئولین محترم مملکتی در میان نهادم و رفع این بیعدالتی‌ها را تقاضا نمودم در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۶۲ بدادستانی انقلاب احضار و در پی معرفی [ناخوانا] بازداشت شدم و به اتهام واهی و بی‌اساس ((گزارش کذب و تهمت و افتراء علیه جمهوری اسلامی ایران)) و اتهامات غیرقانونی و غیرقابل طرح ((عضویت در فرقه ضاله بهائیت)) و ((تبلیغ و تفسیر قرآن بنفع فرقه مذکور)) بموجب دادنامه شماره ۲۱۵۰ د - گا مورخ ۱۸ آبان ۱۳۶۲ شعبه نهم دادگاه به ((ده (۱۰) سال حبس با کار [پزشکی] در زندان)) محکوم گردیدم. لازم بذکر است که بهائیان دیانت بهائی را شریعتی مستقل و از جانب خدا دانسته و آنرا فرقه ضاله نمیدانند، با ضبط کتابهایم [ناخوانا] در اختیار داشتن و در نتیجه مطالعه کتب و آثار این دیانت محروم شده‌ام و در دوران محبوسیت از امنیت قضایی بی‌بهره بودم، مورد شکنجه و آزار برای انکار اعتقاداتم قرار گرفتم و از انجام فرائض دیانتی شخصیه‌‌ام ممانعت بعمل آمد. این محرومیتها و آزار و اذیت‌ها بر خلاف قوانین جاریه مملکتی و اصول انسانیت صورت پذیرفته چه که اینجانب از صراط راستی و درستی خارج نشده‌ام و کاری خلاف قوانین کشور متبوعه‌ام نکرده‌ام، و حتی تشکیلات این دیانت که بلااستثناء هر فرد بهائی در آن عضویت دارد و صرفاً به انجام وظائف شرعیه میپردازد بعد از اعلان نظر دادستان محتر‌م انقلاب در شهریور ماه ۱۳۶۲ بنا بوظیفه خویش بمنظور اطاعت از حکومت انحلال خود را اعلام فرمودند.

[ناخوانا] اینجانب را مورد هتک حرمت قرار داده با دستاویزهائی غیر مستند و مستدل که متأسفانه معمول شده است جاسوس، صهیونیست و ضد اسلام جلوه میدهند. در حالیکه بنا بعقیده‌ام در سیاست دخالت نمینمایم و بحقانیت شرع مقدس اسلام معترفم. و نیز آشکارا حقوق انسانیم را پایمال نموده بعلت اعتقادم و استنباط شخصی از قرآن کریم که حق هر فرد [ناخوانا] است و نمیتوان کسی را این حق محروم کرد محکوم نمودند. مسلم آنست که اعتقادم بحقانیت دیانت بهائی و عملم بموجب دستورات و تعالیم الهیه آن نمیتواند خلافی را برایم [ناخوانا] در گذشته و چه در حال اثبات نماید. لذا بنا به وظیفه انسانی آن مقام ارجمند تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف قانونی و اعاده حقوق تضیع شده‌ام را دارم.

[ناخوانا] موارد ذیل را با توجه به شرح مذکور در فوق جهت اقدام بعرض میرسانم.

- تعین تکلیف قانونی و اعلام رسمی آزادی اینجانب از نظر عقیده، بیان، انجام فرائض شرعیه شخصیه و در اختیار داشتن و مطالعه کتب دیانت بهائی.

- تأمین امنیت و حقوق مربوط به شغلم در ارائه کار طبابت به ملت عزیز کشور مقدس ایران، ثبت ازدواجمان در شناسنامه، اجازه تحصیل در دانشگاه، اجازه مسافرت به خارج از کشور.

- تأمین امنیت قضائی

- رفع اثر حقوق تضیع شده مذکور در فوق. اعاده حیثیت بعد از هتک حرمت و نسبت دادن تهمتهای ناروا.

توفیق همگان را در جلب رضای الهی خواهانم، قبلاً از بذل توجه آنمقام ارجمند تشکر مینمایم.

دکتر سینا حکیمان

[امضا]

آدرس: زاهدان، زندان شهربانی. بند سه (۳) اطاق شش کد پستی ۹۸۱۳۴

بسمه تعالی:

محترماً عین تقاضای زندانی منعکس میگردد %

سروان [الفتی منش]

[امضا]

 

اثر انگشت – امضاء زندانی فوق مورد گواهی است افسر نگهیان - پاس داخل بند ملاحظه شد.

ستوان [ناخوانا]

[امضا]

رئیس زندان – مدیر زندان ارسال شود

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]