[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرا)

[تاریخ:] ۲۸ اسفند ۱۳۸۷

 

نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان سهند تبریز در حمایت از همکلاسی های بهایی خود

متاسفانه در طی سه سال اخیر شاهد تشدید نگاه تبعیض آمیز مسوولین جمهوری اسلامی به جامعه بهاییت ایران بوده‌ایم.

بازداشت اعضای ارشد این جامعه مذهبی در روزهای آغازین انقلاب و سی سال بی خبری از سرنوشت آنها همچنین سالها ممعانت از ورود آنان به دانشگاه، عدم اجازه اشتغال در مناصب دولتی و فقدان امنیت آنان، بازداشت چند باره مسئولان مذهبی آنان در طی سه دهه نشان از عزم راسخ مسوولان در برخود و سرکوب این بخش از جامعه ایرانی دارد. در تکمیل این برخوردها شاهد تصفیه اندک دانشجویان بهایی از دانشگاهها به دلیل اعتقادات مذهبی خود و به قصد عقب نگه داشتن آنها از پیشرفت و همچنین ممانعت از تصدی مشاغل دولتی می باشیم که خود گواهی دیگر بر وجود روندی سیستماتیک و هدفمند در برخورد با جامعه بهایی ایران دارد.

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه سهند تبریز علاوه بر محکوم نمودن تمامی برخوردهای فراقانونی با این جامعه مذهبی که مخالف نص صریح اصل ۳ بند ۳ و بند ۸ و همچنین اصل ۱۴ قانون اساسی (تسهیل و تعمیم آموزش عالی و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و رعایت حقوق انسانی غیر مسلمانان) و نیز ماده ۲ بند ۲ میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی (عمومیت آموزش عالی) سازمان ملل متحد می باشد، اخراج سه تن از همکلاسیهای خود (سینا دانا، سماء نورانی و فراز وزیرزاده) را محکوم نموده و از مسوولان مسرانه خواستار تجدید نظر در نگاه خود به این بخش از جامعه ایران می باشیم و امید داریم که در سال جدید در کنار همکلاسان بهایی خود فارغ از هر مرام و مسلکی در جهت پیشرفت و بهروزی میهن خویش گام برداریم.

جمعی از دانشجویان دانشگاه سهند تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]