[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به نام خدا

۲۱ شهریور ۱۳۸۷

خدمت نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

این جانب صمیم پزشکی در کنکور سراسری ۱۳۸۷ شرکت نمودم که هنگام اعلام کارنامه‌ها در نهایت حیرت متوجّه شدم که نتایج این جانب اعلام نگردیده است. پس از سه بار مکاتبه با سازمان سنجش و ارسال پنج نامه به سیستم پاسخ گویی الکترونیکی هیچ کدام به نتیجه نرسید. بعد از آن با وزارت علوم مکاتبه کردم که متاٴسّفانه جوابی دریافت نکردم. تماس تلفنی نیز با مشکل مواجه شد.

اکنون نیز پس از یک ماه این جانب هنوز موفق به دریافت کارنامه نشده است در حالی که سایر داوطلبین در حال ثبت‌ نام هستند.

از آن مقام محترم به عنوان منتخب مردم و مورد اعتماد آن‌ها تقاضا دارد با رسیدگی موضوع عنایتاً این جانب را مطّلع فرمایند. امیدوارم با بذل توجّه موجبات رضایت الهی در راستای گسترش عدالت فراهم آید.

با احترام و سپاس

صمیم پزشکی

 

شمارهٴ داوطلبی زبان ۲۳۹۹۹۰۱

شمارهٴ داوطلبی ریاضی ۱۰۴۲۷۸۷

شمارهٴ نامهٴ ارسالی به وزارت علوم: d614-488b

شمارهٴ نامه‌های ارسالی به سازمان سنجش:

۸۷۱۳۸۲۸۳۲ و ۸۷۱۳۸۰۲۸۷ و ۸۷۱۳۸۴۸۳۳ و ۸۷۱۳۸۳۸۸۶ و ۸۷۱۴۴۶۴۵۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]