[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

«به نام خداوند رزّاق»

 

خداوند بزرگ در قرآن مجید میفرمایند: «و اذا حکمتُم بین النّاسَ إن تَحکموا بالعدُل«

مجاری قانونی محترم لطفاً ملاحظه و پیگیری فرمائید.

حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اهمیّت رعایت الزامی قانون برای همه می‌فرمایند: قانون در رأس واقع شده است و همه افراد کشور باید خودشان را با قانون تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان حکمی کرد باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند؛ آن وقت است که کشور، کشور قانون می‌شود و اشاره میفرمایند در رعایت قانون فرقی مابین اشخاص نیست! در قانون اسلامی فرقی مابین گروه‌ها نیست.

پس چگونه است با اشاره صحیح و صریح رهبر فقید جمهوری اسلامی همچنین قرآن و اسلام ما شاهد اعمال فرا قانونی از جانب بعضی از افراد منتسب به ادارۀ محترم اماکن شهرستان ساری میباشم؟ در تاریخ «نهم تیرماه نود و چهار» حدود اذان ظهر آقایان «بابائی – منفرد – شفیعی» بسیار با خشونت و با ایجاد رُعب و وحشت به محل کسب اینجانب سهیل مهین بخت دارای جواز کسب به شماره ----- وارد شدند و اقدام به پلمپ محل کسب اینجانب نمودند که کلاً غیرقانونی بود و اینجانب تقاضای پیگیری قانونی این پرونده را دارم در ذیل به موارد تخطّی از قانون اشاره میگردد:

۱- پلمپ مغازه بدون اخطار قبلی و حکم پلمپ. (تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۷ قانون نظام صنفی)

(به علّت اجازه ندادن قطع کنتور برق و گاز و آب و عدم اجازه برای خروج مواد فاسدشدنی هرگونه آتش سوزی- آب گرفتگی و ضرر و زیان به عهدۀ عاملین آن میباشد.)

۲ -ایجاد رُعب و وحشت و درگیری لفظی با مشتری داخل مغازه.

۳ -مطرح نمودن نداشتن کارت مباشرت (در صورتی که چند ماه است پروندۀ کارت مباشرت در ادارۀ اماکن بدون جواب مانده و طبق قانون در صورت عدم پاسخ کتبی تا ۱۵ روز جواب درخواست مثبت است.)

۴- عدم اطلاع اتحادیه و اصناف و حضور نمایندۀ اتحادیه و اصناف. (تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۷)

۵- عدم دستور و امضاء مرد محترم اماکن استان ریاست ادارۀ اماکن جناب آقای سرهنگ محمود جلالی.

۶- عدم حضور و امضاء صاحب جواز در هنگام پلمپ.

۷- مطرح نمودن اینکه شما صرف عقیده‌تان نمی‌توانید کار پخش جنس انجام دهید یا حتی در صنف الکترونیک فعالیت کنید. (مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

اینجانب طبق تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۸ قانون نظام صنفی تقاضای فکِ پلمب و جبران خسارت وارد شده در اثر تعطیل غیرموجه و برخورد با عاملین آن را دارم و امیدوارم به عنوان یک فرد غیرمسلمان رأفت اسلامی و قسط و داد را در جمهوری اسلامی شاهد باشیم.

حضرت محمد (ص) میفرمایند: (عَدلُ ساعةٍ خَیرُ مِن عبادة سَبعینَ سَنَةً قیامِ لیلِها و صِیامِ نهارِها)

(ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب‌هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.)

 

با قبولی عبادات در ماه نزول قرآن

«و من الله توفیق»

سهیل مهین بخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]