[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف شماره ۵ - ۱۹ اسفند ۱۳۵۷

 

جناب آقای نخست‌وزیر رونوشت جناب آقای وزیر کشور

محترماً باستحضار میرساند این جانبان امضاکنندگان ذیل که در قریه کشۀ نطنز ساکن و بامور کشاورزی مشغول میباشیم بر خلاف نیات و اراده حضرت آیت‌الله امام خمینی رهبر انقلاب و حضرت آیت‌الله شریعتمداری و حضرت آیت‌الله طالقانی که مکرراً در رادیو و جراید اعلام میفرمایند که مال و جان و ناموس تمام طبقات مردم که ساکن ایران هستند در امان است و هیچکس حق تعرض بآنها ندارد، اخیراً با راهنمائی شخصی بنام امامی نام با چند دیگر از اهالی اصفهان به قریه کشه آمده و بعنوان اینکه این جانبان بهائی هستیم ما را تهدید به قتل و غارت و آتش سوزی نموده و حتی ساختمان حضیرت القدس [حظیرةالقدس] ما را به آتش کشیده‌اند و مانع امور کشاورزی ما شده [ناخوانا] لذا از آن مقام محترم تمنا داریم اقدام عاجلی مبذول فرمائید که این بیچارگان بتواند به امور کشاورزی خود بپردازند. با تقدیم احترام

١ [امضا]

٢ [امضا]

٣ [امضا]

۴ [امضا]

۵ [امضا]

۶ [امضا]

 

۱ میرزا ریاضتی ۲ عبدالحمید شکیبائی ٣ محمد مبینی ۴ علی مبینی ۵ حسین مبینی ۶ حسن مبینی

آدرس [حذف شده]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

ضبط شود

۶ بهمن ١٣۵٨

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]