[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

جهاد سازندگی

دفتر مرکزی

 

[آرم]

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۵۹

شماره: ۱۱۵۵۸

 

شهرداری تهران

عطف به نامه شماره ۱۹۸۴۸ مورخ ۳ آذر ۱۳۵۹ مبنی بر دخالت جهاد در اراضی منطقه کبیر آباد به پیوست عین گزارش جهاد استان تهران را جهت اطلاع و تصمیم مقتضی ارسال می‌شود.

 

"امور استانها - دفتر مرکزی جهاد سازندگی"

از طرف عباس [ناخوانا]

[مهر]

[امضا]

 

میدان انقلاب نبش خیابان کارگر ساختمان جهاد سازندگی ۸ - ۹۳۹۸۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]