[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: فرمانداری اصفهان

دایره: بخشدار و شهرداری نجف آباد

سالمه: ۲۶ دیماه ۱۳۱۸

شماره: ۳۳۱۳ همراه: -----

موضوع: -----

 

جناب آقای فرماندار اصفهان

پاسخ نامه شماره ۱۵۱۱۱ -۲۰ دیماه ۱۳۱۸ بعرض عالی میرساند نامه تقدیمی شماره ۳۱۸۲ بمسئولیت خود اینجانب صادر و در بهائیت عزت طبیبی مدیره دبستان چهار کلاسه شک و تردیدی حاصل نیست بدیهی است بدون تحقیق و حقیقت چیزی بعرض مبارک نخواهد رسانید

بخشدار و شهردار نجفآباد

[امضاء و مهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]