[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: اوّل آبان ماه ۱۳۳۱

 

وزارت کشور

محترماً در تعقیب مذاکرات حضوری و معروضهٴ سابقه به استحضار می‌رساند: طبق مکتوب واصله از رفسنجان، معلوم می‌شود پس از خرابی حظیرة‌القدس و حمّام و گلستان جاوید و نهب و غارت و حرق اثاثیّهٴ آنها و خرابی و ویرانی قبور در گلستان جاوید و سوزاندن چند جسد و قطع اشجار آن محل که در ۱۵ مهر ماه واقع و در اثر ورود قوای انتظامی از کرمان جلوگیری گردیده بود، نظر به این‌که در تعقیب اشرار اقدامی نشده، خصوصاً انصاری واعظ که از قم به آن‌جا رفته و در حسن‌آباد ۱۵ کیلومتری رفسنجان به تحریک اهالی و اشرار به خرابی خانه و غارت و سوزاندن اثاثیّهٴ خانه (با حضور و کمک ۸ نفر ژاندارم در همان خانه که برای حفاظت قبلاً به آن‌جا اعزام شده بودند) موفّق شده و بعداً نیز در رفسنجان اهالی و اشرار را تشویق و وادار به آن اعمال وحشیانه نموده بوده است، اکنون در بالای منابر شدیدتر و صریح‌تر، اشرار و اهالی نادان طمّاع را تشجیع به قتل و فساد و غارت و با تحریکات تعصبات جاهلیّه و اطمینان به این‌که مأمورین انتظامی مسلمان و مساعد می‌باشند، چنانچه دیدید ابداً اقداماتی برای جلوگیری ننمودند، عوام‌الناس را هم‌قسم می‌نماید که: اقدام به قتل و غارت نمایید که هم منافع دنیوی و هم ثواب اخروی دارد. بیم آن می‌رود که تقریباً دست به اقدامات شدیدتر که علاوه بر غارت و خرابی خانه‌ها عدّه‌ای نیز مقتول شوند. اخیراً شیخ مزبور از منزل آقای آگاه که مهمان بوده است به منزل آقای علی معاون عموی آقای معین‌زاده که او طالب وکالت مجلس بوده و موفقیتی حاصل ننموده، رفته و اقدامات و وسایل اجرای نیات سوء، بهتر و مساعدتر فراهم شده است. صریحاً باید عرض کنم چنانچه شیخ انصاری از آن شهر خارج و تحت تعقیب قرار نگیرد و اشرار دستگیر و به مجازات نرسند (البتّه نه به دست این دستگاه فعلی دادگستری) تحریکات قطعیّاً به نتیجهٴ مطلوبهٴ آنان خواهد رسید و به اجرای نیات سوء خود توفیق حاصل خواهند نمود. رفتار برخلاف وظیفهٴ مأمورین انتظامی و عدم جلوگیری از اشرار و در معرض خطر قرار دادن جان و مال عدّه[ای] از اتباع صدیق و خدمت‌گزار واقعی ایران با وجود قدرت و توانایی کامل دولت شاهنشاهی را باید به چه چیز تأویل و تصوّر نمود؟! امیدوارم و استدعا می‌نمایم برای رفع این سوءتفاهم و حفظ حیثیت ایران و شرافت ایرانیان در انظار جهانیان بیش از این اجازه نفرمایند که اشرار بلامانع به قتل و غارت زنده‌ها و سوزاندن مردگان با کمال وقاحت و بی‌شرمی مبادرت نمایند و عملاً حسن نیّت دولت متبوعه را در برقراری امنیت واقعی و جلوگیری نظایر آن به ثبوت رسانیده، اوامر مؤکّده صادر و اجرای آن را تحت مراقبت قرار داده و جداً از مأمورین انتظامی بخواهند که انجام وظیفه نموده و شدیداً از اشرار جلوگیری نمایند تا باعث تشکّر و آسایش جمعی گردد.

[امضاء: شعاع علایی]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ثبت کل وزارت کشور، شمارۀ: ۳۶۲۰۹، تاریخ: ۸ آبان ۱۳۳۱].

[حاشیهٴ ۲:] فوری است. ادارۀ انتظامات، از این نوع وقایع که موجب تشنّج و اضطرار حال مردم است، باید جلوگیری شود. شرح لازم به فرماندار و ژاندارمری نوشته شود که مراقب حفظ نظم و آرامش باشند. وقوع نظایر این واقعه موجب مسؤولینت شدید مأمورین مربوط و مسؤولین انتظامات خواهد شد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]