[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران

توکیو

بسم الله الرّحمن الرحیم

شماره ۳۶۶۴

۲ نوامبر ۱۹۸۳ [۱۱ آبان ۱۳۶۲]

 

دکتر توشیو سوزوکی

منشی

محفل روحانی ملّی بهائیان ژاپن

۷۲ - ۱۳ شین ژوکو

شین ژوکو – کو

توکیو ۱۶۰

 

آقای محترم،

نامه جنابعالی به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۳ واصل شد.

بعد از تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران، در هر گوشه از جهان زمزمه‌هایی برای تضعیف انقلاب شکوهمند بلند شد که یکی از آنها اخبار جعلی اعدام بهائیان در ایران است.

همانطور که شما هم به خوبی میدانید، آنها به خاطر عقاید دینی مورد اجحاف قرار نمیگیرند. اگر هم واقعاً چنین مجازاتی صورت گرفته باشد، پس از محاکمه عادلانه به اتّهام جاسوسی برای بیگانگان و با ارائه مدارک مستند صورت گرفته است.

حتماً آنچه را که در ویتنام، ال سالوادر، لبنان و اخیراً در گرانادا اتّفاق افتاد، فراموش نکرده‌اید. همه اینها نتیجه اقدامات تجاوزکارانه آمریکاست. چطور است که پرزیدنت ریگان میتواند از چند نفر جاسوس دفاع به عمل آورد در حالیکه هرگز به حملات رژیم عراق بر علیه ایران و کشتار بیرحمانه مردم آن، اعتراضی انجام نداده است.

در جمهوری اسلامی ایران همه مردم از حقوق مساوی برخوردارند ولی ما نمیتوانیم خیانت افرادی مانند حزب توده را تحمّل کنیم. در ایران هم مانند کشور شما، کسانی که در راه پیشرفت و اعتلاء کشور میکوشند، بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و رنگ پوست، مورد احترام هستند.

با احترام،

[امضا]

بخش مطبوعات و انتشارات