[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۲۵

 

احکام مصادره املاک برخی از اقلیتها

 

بسمه تعالی

 

شماره ۳۱۶۷

تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۰

 

حضرت آيتالله شاهرودی

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و آرزوی توفیق

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۷۳ د - ی مورخ ۱۵ آبان ۱۳۷۹ دادگاه انقلاب اسلامی که حکایت از مصادره اراضی و املاک افرادی به عنوان داشتن مسلکی خاص و به خاطر مهاجرت آنها به اصفهان صادر شده و به عنوان نمونه شکواییه یکی از مصادره شدگان از دهها شکایت بر همین سیاق که به هیأت واصل شده جهت ملاحظه و صدور هر گونه دستور مقتضی جهت اقدام وفق قانون اساسی و مقررات موضوعه دیگر حضورتان ارسال میشود.

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

رونوشت:

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای ابطحی رییس دفتر محترم رییس جمهور جهت استحضار

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]