[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۲۹

 

بسمه تعالی

شماره ۷۸۱۲ - ۸۰

تاریخ ۱۷ دی ۱۳۸۰

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

جناب آقای دکتر خرّازی

وزیر محترم امور خارجه

جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رئیس محترم هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

با سلام

 نامه شماره ۷۶۶۲ - ۸۰ /م مورخ ۱۰ دی ۱۳۸۰ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و ضمایم آن در خصوص فرقه ضالّه بهائیت (تصاویر پیوست)، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند:

«جناب آقای دکتر روحانی

 جناب آقای دکتر خرّازی

جناب آقای دکتر مهرپور

ملاحظه و چاره جویی شود. قبلا هم نظير آن را ارجاع داده بودم به هر حال فکر میکنم بسیار نارواست که آن چه در سال ۱۳۶۷ حل شده به حساب آمده است امروز مشکل به حساب آید.»

سید علی خاتمی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]