[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک صنعتی و معدنی ایران

شمارۀ: ۱۴۳۹۰

تاریخ: ۲ تیر ۱۳۲۶

پیوست: دو برگ

 

جناب اشرف نخست وزیر

چنان‌چه استحضار دارند و به عرض مبارک نیز رسیده است، از روزی که مسؤولیّت ادارۀ امور کارخانجات بهشهر و شاهی به آقایان مهندس اسبقی و مهندس شهیدزاده که یکی از بهترین و لایق‌ترین مأمورین بانک می‌باشند، محوّل شده، با نظم و ترتیب خاصّی به طوری که از مخارج زاید جلوگیری و روز به روز بر میزان محصول اضافه شود، شروع به کار نموده‌اند و طرز عمل طوری تنظیم شده که علاوه بر قطع سوء استفاده‌هایی که قبلاً می‌شده، امید سوء استفاده را نیز در اشخاص از بین برده است. مکاتباتی که اخیراً بر علیه رؤسای کارخانجات می‌شود و بهانه‌هایی که می‌آورند، در اثر تحریک اشخاصی است که از دزدی آنها شدیداً جلوگیری به عمل آمده است. برای استحضار خاطر جناب اشرف، رونوشت عریضهٴ محمّدباقر سپهری را به پیوست تقدیم می‌دارد.

بانک صنعتی و معدنی ایران، مدیر کلّ؛ [ امضاء: سلمان اسدی]

 

[حاشیهٴ ۱:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۲:] ملاحظه شد.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۶۶۵۰، تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۲۶].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]