[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر ریاست

گروه پیگیری امور اجتماعی

 

بسمه‌تعالی

 

شماره: ۹۲۶۸/۸۶/ د

تاریخ ۲ آبان ١٣۸۶

پیوست: -----

 

از والاترین خوشبختی‌ها اصلاح امورات مردم است.

امام علی (ع)

 

خانم شیوا شریف پور عربی

سلام‌علیکم:

عطف به نامه شما، بدینوسله تصویر پاسخ واصله از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۶۳۴۴/۵۲ مورخ ۱۷ مهر ١٣۸۶ که درنتیجه پیگیری این واحد دریافت گردیده است، جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

احمد محمدی رییس گروه پیگیری امور اجتماعی

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]