[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت امور خارجه

ادارۀ دفتر وزارتی

 

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۲۳

شمارۀ ۱۹۷۰۵

پیوست دارد

 

فوری است

 

دفتر نخست وزیری

پاسخ نامهٴ شمارۀ ۱۴۸۵۳ مورّخ ۱۶ آبان ۱۳۲۳ متضمّن سه فقره تلگراف واصل از دهلی، به طوری که خواسته بودند، ترجمهٴ تلگرافات مزبور تهیّه و اینک با اصل آنها لفّاً ایفاد می‌شود.

رئیس دفتر وزارتی، [امضاء]

 

[دستنوشته:] آقای دکتر فاطمی، به وزارت کشور فرستاده شود. ۲۳ آبان [۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]