[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۰ آذر ۱۳۶۲

 

ریاست محترم دادگاه انتظامی قضات

محترماً عطف به نامه شماره ۶۲ /۳ /۱۲۸ معروض میدارد

۱- به استناد بخشنامه حضرت امام خمینی رهبر معظم بتاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۲ در مورد استرداد منازل افرادیکه در خارج بسر می‌برند که میفرمایند (اگر مالک واحد مسکونی را در اختیار اقارب نزدیک و یا مستأجر گزاده [گذارده] است کماکان در اختیار متصرف باقی خواهد ماند.) تقاضای ابطال پنج ۵ برگ دستور غیرشرعی و غیرقانونی دادسرا مبنی بر توقیف و تودیع مال الاجاره بحساب امانی و صدور به حکم بر استرداد مال الاجاره‌های دریافتی فرزندانم را دارم.

ضمنا بعرض میرساند اینجانب مادر مالکین که از سال ۱۳۵۴ بدون اطلاع از تشکیل جمهوری اسلامی و غیره مثل همه افراد کشور بخاطر مصرف دارائی و پولمان و آپارتمان سازی، منزل قدیمی کلنگی را خریداری و سپس با پس‌انداز دسته جمعی در بانک رهنی (مسکن) و وام آن بانک و افراد آپارتمان ساخته‌ایم

جهت تأیید عرایضم فتوکپی نامه دادگاه و جوابیه اداره ثبت کل جمهوری اسلامی و پنج برگ دستور دادسرا بضمیمه ارسال می‌شود

۲- به استناد بخشنامه آقای آیت الله گیلانی بسال ۱۳۵۸ و عطف به بخشنامه شورای عالی قضائی به سال فروردین ۱۳۶۰ مبنی بر استرداد مسکن و ماشین و وسائل منزل در حد متعارف تقاضای استرداد ماشین هیلمن مدل ۱۳۵۴ این خانواده را دارم

۳- به استناد بحکم دوم قاضی شرع بتاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۱ (آقای حجت الاسلام طباطبائی) مبنی بر استرداد قالی و رادیو و تلویزیون و غیره، تقاضای دستور اجرای حکم فوق را دارم.

ضمنا معروض میدارد حاکم شرع محترم پس از اجرای حکم اعدام چند مرتبه بمن فرمودند خانه تو و فرزندانت مال خودتان است چون محاسبه حقوقات غیرممکن و علاوه خرج خانواده شده است فقط اموال منقول او مصادره می‌باشد و آخرین حکم این بوده است، ضمناً از طرف بازرسی کل کشور آقای سلطانی به شکایت اینجانبه دقیقاً رسیدگی نموده و جریانات را در چهار صفحه بعرض شورای عالی قضائی رسانده است شماره پرونده بازرسی کل کشور ۶۱ /۱۳۱۶ /۴۰۰ می‌باشد

شماره پرونده کمیسیون اصل نود ۲۵/ ۱۲۲۹۸ می‌باشد. ضمناً بعرض میرساند فرزندانم دانشجو هستند و منزل در گرو بانک رهنی است.

با تقدیم احترام

[امضا]

پری وحدت حق

۲۰ آذر ۱۳۶۲

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]