[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۷ اسفند ۱۳۷۱

 

مقام محترم دادیاری شعبه دوّم اجرای احکام

احتراماً در پاسخ به ادعای ستاد اجرائی فرمان امام لازم است، باستحضار برسانم که این ملک بدون اطلاع و آگاهی اینجانب از طرف ستاد اجرائی امام (ره) توقیف شده و سند بنام آن ستاد منتقل گشته است و از بدو توقیف که دوازده (۱۲) سال از آن می‌گذرد، کلیّه مستأجران بر اساس دستور دادستانی که بامضاء آقای مصباح صادر شده آپارتمانهای فوق را بصورت امانی در اختیار داشته و نامبردگان آقایان، اسفندیاری، فهیم، حیدری و علوی یا والی‌زاده مستأجرین آپارتمان مشروحه بوده و هستند، و آنها اجاره باینجانب بر اساس آن دستور نداده و نمیدهند.

این آپارتمانها از طرف دادستانی بصورت امانی در ید مستأجرین می‌باشد که ستاد اجرائی فرمان امام باید از مستأجرین که بعنوان امین در محل سکونت دارند بخواهد تا نسبت بگشودن دَر و سایر اقدامات لازمه که از طرف آن ستاد لازم است مجرا و معمول دارند و اینجانب با توجه باینکه در مورد قلم صادره، به حضور مقام معظم رهبری و دادستانی کل کشور جناب آقای موسوی تبریزی و همچنین اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو جهت تجدیدنظر نسبت به حکم صادره اقدام نموده و ضمناً متذکر می‌گردد که اینجانب نسبت بحکم صادره معترض و با این حال هیچگونه ممانعتی نسبت به ورود مأمورین دادستانی یا سایر مأمورین مراجع فضائی کشور بعمل نیاورده و هرگز هیچ نوع مشکلی برای مأمورانی که مراجعه نموده‌اند، ایجاد ننموده‌ام و آنچه را ستاد اجرائی فرمان امام (ره) مطرح نموده خالی از حقیقت می‌باشد لهذا اینجانب به مسائل مطروحه فوق و تقاضای تجدید نظر مجدّد نسبت بحکم صادره و همچنین تقاضای رسیدگی به وضع اینجانب یادآوری می‌نماید که من نیز یکی از ساکنان آن آپارتمان می‌باشم، که ممکن است در زمان مراجعه مأمورین بعلت بیماریهای متعدد از قبیل زخم‌معده و اثنی‌عشر و ناراحتی قلبی و آرتوروز استخوانها، در زمان مراجعه مأمورین نبوده و یا اینکه امکان مراجعه بادارات در هر آن برایم میسر نیست و نیز خانمی مسن و داغدیده از دست دادن همسر و دوری از فرزندانم و دوندگی در مراجع کشور بمدّت دوازده سال هستم، مأموران محترم دادستانی می‌توانند برای ورود و خروج و انجام کارهای قانونی خود از مستأجرینی که آپارتمانها بصورت امانی در اختیار آنهاست و از طرف دادستانی امین شناخته شده‌اند بمنزل وارد یا خارج شوند.

با تقدیم احترام پریدخت وحدت‌حق (خاضع)

[امضا]

۱۷ اسفند ۱۳۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]