[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به نام کسی که انسان را آفرید

رئیس‌جمهور[۱] عزیز ایران، ما همه شنیده‌ایم که جسد عزیزان بهایی را در آورده و به جای نامعلومی می‌برند لطفاً به این کار رسیدگی فرمایید و این جسدهای مبارک را برگردانید ما همه از این خبر وحشت‌زده شده‌ایم من همان شب خوابی دیدم همهٴ جسدها زنده شده بودند در آن زمان صلح بزرگی به وجود آمده بود من از خوشحالی از خواب پریدم زیرا آرزوهٴ من این است: صلح در تمام دنیا

روزی که سفیدپوست سرخپوست سیاه‌پوست زردپوست به هم دست برادری داده زیرا رنگ و نژاد مایهٴ برتری نیست و این جسدها هم که دارند می‌کنند مایهٴ برتری نیست

نوید روشن آبادی

٩ ساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱]  [نامه خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس جمهور وقت و در حدود سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) نوشته شده است]