[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۳۴۷۶

شماره خصوصی: -----

جزوه ‌‌دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست‌وزیر

 

نوع پیش‌نویس: -----

موضوع پیش‌نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: ملک

 

تاریخ نوشتن: ۲۱ خرداد ۱۳۲۰

تاریخ پاکنویس: ۲۱ خرداد

تاریخ ثبت: ۲۲ خرداد ۱۳۲۰

 

محرمانه مستقیم

 

جناب آقای وزیر دادگستری

پیرو نامه شماره ۳۳۸۱ اینک رونوشت دو برگ صورت سایر نامهای بهائیهای خرم آباد و اهواز که از لشکر ۶ خوزستان بوسیله ستاد ارتش رسیده برای آگاهی و اقدام به پیوست فرستاده میشود.

نخست وزیر

 

[امضا]

۲۱ خرداد ۱۳۲۰

 

[یادداشت دستنویس در حاشیه صفحه]

رونوشت تهیه شود

۲۲ خرداد ۱۳۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]