[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۶ آبان ١٣۵۸

در نهایت توقیر بعرض آن مقام محترم میرساند آن حضرت آگاهی دارند که در بدو نهضت انقلاب جمهوری اسلامی حضرات آیات اعلام بوسیله رسانههای گروهی کشور اعم از رادیو و تلویزیون و غیره صريحاً اعلام فرمودند که حقوق کلیه افراد کشور و تمامی اقلیتهای مذهبی اعم از رسمی و غیر رسمی مستنداً بآیات محکمات قرآن مجید و سفر کریم "لا اکراه فيالدين قد تبينالرشد منالغی" و"لكم دينكم ولی دین" و"انا انزلنا عليكالكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما يضل عليها و ما انت عليهم بوکیل" از هرگونه تعرض محفوظ و مصون میباشند و برحسب مدلول این آیات محکمات الهيه متساویالحقوقند. بدیهی است بیان چنین نظراتی از طرف مجتهدین جامعالشرایط اسلامی که بفرموده حضرت امام صادق علیهالسلام صائن دین و حافظ نفس و مخالف هوی و مطیع امر مولا میباشند و بیانیه آنان مستند بآیات محکمات الهی بوده است را نمیتوان بر حصول مقاصد سیاسيه مرتبط دانست زیرا بفضل الهی آیات عظام که اساس حیات معنوی و جسمانی آنان بر تقوای الهی استوار است هیچگاه بیانی برخلاف نصوص صریح قرآن مجید و سفر کریم نمیفرمایند.

با عرض این مقدمه لازمه و با آرزوی قبول [ناخوانا] و خیرمقدم بآنحضرت بعرض میرسانیم که بعد از استقرار حکومت اسلامی افرادی برای وصول به اهداف مغرضانه شخصيه خود اقداماتی عليه بعضی از اشخاص مظلوم و بیگناه نمودند که اعمال آنان با هیچیك از موازین عدالت اسلامی منطبق نبوده و نیست زیرا حق جل‌جلاله در مورد روش قضاوت در شریعت مطهره میفرمایند "یا ایهاالذين آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءالله ولو علی انفسكم اوالوالدين والاقربين لانالله اولی بکما" هر قاضی شرعی که توفیق اجرای این روش قضاوت آسمانی را حاصل نماید مسلماً عندالله مأمور و به رضای الهی فائز گردیده و مسلم است که رضای خداوند متعال در رضای خلق او بوده و خواهد بود. از آن حضرت که بر مسند قضاوت اسلامی جالسند و خلیفهالله در این مقام میباشند رجا داریم بعرایض این مظلومان توجه شایسته مبذول و بمندرجات این شکوائیه عنایت دقیق بفرمایند. زیرا بعرایضی که قبلاً وسیله اینجانبان تقدیم دادستانی انقلاب اسلامی شده توجهی ننموده‌اند و عملاً عرایض مزبور را کاغذ پاره‌های غیرقابل توجهی تلقی کرده‌‌اند. با توجه بمراتب تقوی و فضل و احاطۀ علمیه‌ای که آن جناب دارند یقین داریم این معروضه را کاغذ پاره تلقی نفرموده و بسمع قبول استماع و دستور فوری برای استخلاص شوهران مظلوم و بیگناه ما (اسماعیل زهتاب – یدالله آستانی) که مدت ۱۹ روز است بدون مجوز شرعی و قانونی و ارتکاب جرمی گرفتار دادسرای انقلاب اسلامی شده و در زندان بسر میبرند و ممنوعالملاقات هم میباشند صادر فرمایند.

حضرت آقای موسوی خداوند را شاهد و گواه میگیریم که شوهران اینجانبان از هر جهت بیگناهند و ایام زندگانی خود را در نهایت تقوی و پرهیزگاری گذرانیده و موری را آزرده خاطر نکرده‌‌اند در حالیکه مریض و تحت مداوا و مراقبت پزشکی میباشند و ادامه بازداشت آنان در زندان خطرات جانی نیز برای آنان دارد و از جهتی اولادان ما بعلت بازداشت پدران مظلومشان در نهایت پریشانی و اضطراب بسر میبرند سزاوار نیست این چنین ظلمی در حق دو خانواده مظلوم اعمال شود. زیرا پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند "الملک یبقی مع‌الکفر و لا یبقی مع‌الظلم" و یقین داریم که آن حضرت با عنایت باین اوامر محکمۀ الهیه و با توجه به مظلومیت و بیگناهی شوهران ما و با در نظر گرفتن پریشانی و اضطراب دو خانواده بدون اعمال تعصبات مذهبی دستور استخلاص فوری شوهران ما را صادر خواهند فرمود.

آه دل مظلومان را تأثیری عظیم است چون آن حضرت که از مسلمانان متعهد و بتقوای الهی متمسک و مشهورند و به همین علت در این برهه از زمان در این نقطه از کشور که حائز اهمیت و موقعیت خاصی میباشد مشغول بکار میباشند یقیناً عدل اسلامی را بر‌قرار و به فریاد و استغاثۀ مظلومان رسیدگی و اینجانبان و اولادمان را مأیوس نخواهند فرمود. در هر حال اینجانبان و فرزندانمان که پناهی جز خداوند منان و افرادی که حق جل جلاله برای اعمال عدالت اسلامی مبعوث فرموده نداریم امیدواریم که عرایض ما را بسمع قبول تلقی و بیش از پیش موفق به کسب رضای الهی باشند.

با تقدیم احترامات فائقه

منیره زهتاب

[امضا]

نیره آستانی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]