[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۳۰ بهمن ۱۳۲۲

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

گزارشی از مازندران رسیده لفاً محرمانه عین آن را فرستادم از لحاظ محترم بگذرد البته اقدامی را که مقتضی مملکتداری است خواهید فرمود.

[امضا]

 

[یادداشت دستنویس در پائین نامه]

آقای اشرفی - برای استحضار وزارت کشور فرستاده شود.

بهمن ۱۳۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]