[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

پیشگاه مبارک زعیم عالیقدر و رهبر انقلاب کبیر اسلامی ایران

آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته

با نهایت ادب و احترام خاطر مبارک را مستحضر میداریم

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل اهالی بهائیان سنگسر در نهایت صداقت به کار و کسب خود مشغول و برسالت حضرت ختمی مرتبت صلواة الله علیه وائمه اطهار اعتقاد وایمان کامل داشته و به هیچ گروه سیاسی بهر شکل و فرم بنا بنص صریح مداخله نداشته و این قولی است که جملگی برآنند و نمونه بارز آن عدم شرکت بهائیان در حزب منحله رستاخیز میباشد.

ما همگی به امید خدای تعالی سعی میکنیم که در کلیه امور رفاهی و تولیدی و عام المنفعه مجدانه کوشا باشیم و انجام وظایف ملی و میهنی و نوعدوستی و خدمت صادقانه به خلق را وظیفه دینی و وجدانی خویش دانسته و با تأئیدات الهیه به آن عمل مینمائیم.

انقلاب ملّی و مقدس ایران که برهبری آن مجاهد کبیر بمنصه ظهور رسیده و در حقیقت پیروزی حق بر باطل میباشد ما همه از جان و دل پذیرای آن شده و ضمن اطاعت و پشتیبانی کامل به دولت انقلاب در خدمت گذاری مانند هموطنان دیگر سهیم و شریک میباشیم.

ولی چون افراد فرصت طلب و ضد انقلاب که همیشه درصدد بوده اند بنحوی مسیر انقلاب را منحرف نمایند و گروهها و اقلیت های مذهبی را نسبت بهم بدبین نموده و بدین ترتیب بهم بشورانند. متأسفانه اینگونه افراد باعث اذیت و آزار شدید بهائیان در سنگسر شده و خانه ما را به آتش کشیده و اخیرا محلّی بنام حظیرة القدس را بکلی تخریب و ویران و اموال موجود در آن را حراج نموده اند و کمیته انقلاب اسلامی در سنگسر برای جلوگیری از اینگونه تعدیات و تجاوزات اقدامی ننموده است.

از آنجائیکه حفظ آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی از جمله خصائص و اهداف اصلی انقلاب مقدس اسلامی است و آن حضرت بارها در اعلامیه ها و سخنرانیها رعایت حقوق کلیه مردم ایران اعم از مسلمان و اقلیت ها را تذکر و توصیه فرموده اند، علیهذا از حضور آن رهبر و پیشوای عالیقدر خاضعانه تمنا دارد امر و مقرر فرمایند که از اینگونه تعدیات و تجاوزات به حقوق مسلم بهائیان در سنگسر جلوگیری بعمل آید تا در پرتو لوای حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی مانند سایر اقشار مملکت خدمتگزار صدیق ملّت و دولت باشیم.

با تقدیم احترامات فائقه

[اسم و امضا]

محمد عسگری طائف [امضا]

کوچک اعظمی [امضا]

[اسم و امضا] [ناخوانا]

ضبط شود - ۱۹ فروردین ۱۳۵۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]