[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

شورا

در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۵ وزارت آموزش و پرورش بعد از چهار سال خدمت  رسمی با صدور حکم شماره  ۳ /۱۲۴۲۹ و به استناد ماده دو قانون استخدام بخدمتم خاتمه و چون بنامه ها و مراجعات مکرر اینجانب تاکنون پاسخ مثبتی داده نشده اجازه میخواهد نظر آن هیئت محترم را بعرایض زیر معطوف و تقاضای رسیدگی نماید.

۱- ماده دو قانون استخدام که در سال ۱۳۰۱ به تصویب رسیده حاکی است (عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن بامراض مسریه) خوشبختانه هیچ یک از مواد آن درباره اینجانب وفق نمیدهد زیرا هیچ دادگاه صلاحیتداری بنده را محکوم به فساد عقیده و یا هیچ مرجع بهداشتی مبتلا بامراض مسریه یا امثال آن تشخیص نداده‌اند بلکه وزارت آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن تمام موازین مملکتی و بدون آنکه حق دفاعی بفدوی داده شود بنده را محکوم و بخدمت اینجانب در آن وزارت خانه خاتمه داده است.

۲- طبق نص صریح قانون اساسی کلیه افراد مملکت در مقابل قانون متساوی الحقوق میباشند و دفاع حق مسلم افراد است در جائی که به سارقین و قاتلین و تبهکاران اجازه دفاع داده میشود معلوم نیست وزارت آموزش و پرورش طبق کدامیک از قوانین مملکتی و موازین انسانی این حق مسلم را از فدوی سلب کرده است با توجه باین نکته که امروزه کشور در پرتو رهبری های خردمندانه شاهنشاه آریامهر راه پیشرفت و ترقی میپیماید و افرادی به پیروی از منویات شاهانه جهت التیام درد دردمندان باقصی نقاط دور افتاده کشور مسافرت میکنند جا دارد آن هیئت محترم با در نظر گرفتن حق و وجدان و با علم باینکه خداوند متعال همیشه ناظر اعمال بندگان میباشد با صدور رای عادلانه خانواده‌ای را از گرداب بدبختی و سرگردانی نجات داده و آنان را دعاگوی ذات اقدس شهریاری و خود گردانند و در خاتمه جهت مزید استحضار فتوکپی ابلاغ و چند برگ فتوکپی از نامه‌های تقدیمی به وزارت آموزش و پرورش که کلاً بلاجواب مانده به پیوست تقدیم میگردد. تا مشاهده فرمایند تا چه حد به عرایض و مستدعیات حقه فدوی بی اعتنائی شده است.

با تقدیم احترامات فائقه

محمد اعتمادی

۳۰ فروردین ۱۳۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]