[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۵ مهر ١٣۵۲

٢٠/ ۲۶/  ٩

 

فرماندهی ژاندارمری کل کشور

 

محترماً باستحضار میرساند نظر باینکه امکان دارد در ماه مبارک رمضان در اثر تحریک بدخواهان و فتنه جویان اقداماتی علیه بهائیان در شهرها و دهات و قصبات صورت گیرد علیهذا از آنمقام منیع استدعا دارد اوامر اکیده در حفظ و حراست افراد بهائی در نقاط مختلفه کشور صادر شود.

با کمال تأسف بعرض میرساند که اخیراً در بعضی از نقاط حتی بر سر منابر از سب و لعن و هتاکی و فحاشی علیه مقدسات بهائی خودداری ننموده‌اند و از اینراه موجبات تکدر و رنجش عده‌ای از هموطنان صدیق و وفادار کشور را فراهم نموده‌اند.

یقین است دستگاه‌های انتظامی و امنیتی کشور بمنظور حفظ جان و مال مردم بهیچوجه راضی باین زحمت و ایذاء نبوده و همواره در امتثال اوامر ملوکانه حافظ و حارس حقیقی حقوق افراد این کشور بوده و هستند.

با تقدیم احترام

رئیس محفل

[امضا]

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]